Tvrđava

Tvrđava

Tvrđava u Baču   Tvrđava u Baču predstavlja najznačajnije i najbolje očuvano srednjevekovno utvrđenje na području Vojvodine. Lokalitet, na kome je tvrđava izgrađena, svedoči o dugom nizu vekova korišćenja ovog prirodno odbranjivog terena, koji je svoju sudbinu...
Manastir Bođani

Manastir Bođani

Manastir Bođani   Udaljen je 15 km zapadno od Bača, u pravcu Dunava. Kompleks čine crkva, konaci i prateći ekonomski objekti. Nekoliko puta je razaran i obnavljan, a u doba Rakocijeve bune je bio spaljen do temelja. Prvi manastir izgradio je trgovac Bogdan iz...
Franjevački samostan

Franjevački samostan

Franjevački samostan   Franjevački samostan – nalazi se u centru Bača ; kompleks čini samostanski sklop, u obliku kvadrata, sa unutrašnjim dvorištem i crkva Uznesenja Marije. Godine 1169. u samom centru Bača, na temeljima stare katedrale, krstaski red Sv. Groba...
Ostaci turskog kupatila – hamama

Ostaci turskog kupatila – hamama

Tursko kupatilo   U 14. veku su zabeleženi sve češći upadi Turaka. Mnogi pohodi na Turke su kretali iz Bača. U vreme Mohačke bitke i Bač je dao svoju konjicu međutim prodor Turaka nije zaustavljen pa Bač početkom 15. veka nakon Mohačke bitke i pada Beograda, biva...
Gradska kapija Šiljak

Gradska kapija Šiljak

Gradska kapija Šiljak   Sama kula/kapija je u osnovi četvorougaona sa opekama i sa lučno oblikovanim otvorom za kapiju. Iznad prolaza/kapije očuvana  je jedna etaža, uz osnovanu pretpostavku da je postojala još jedna. Kula je pokrivena i ona je živa komnunikacija...
Sakralni objekti

Sakralni objekti

Foto: Samostan časnih sestara u Baču Sakralni objekti   PRAVOSLAVNE CRKVE: PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG JOVANA BOGOSLOVA Nova crkva, građena u periodu od 1992 – 2007. Ima drveni ikonostas; Nije oslikana, niti završena; Ima parohijski dom. PRAVOSLAVNA CRKVA U PLAVNOJ...