Doživi Bač

Šta videti?

danas, sutra i zauvek sa vama…

doživi Bač…

Kulturno istorijski spomenici
Tvrđava

Tvrđava

Tvrđava u Baču predstavlja najznačajnije i najbolje očuvano srednjevekovno utvrđenje na području Vojvodine. Lokalitet, na kome je tvrđava izgrađena, svedoči o dugom nizu vekova korišćenja ovog prirodno odbranjivog terena, koji je svoju…

read more
Manastir Bođani

Manastir Bođani

Udaljen je 15 km zapadno od Bača, u pravcu Dunava. Kompleks čine crkva, konaci i prateći ekonomski objekti. Nekoliko puta je razaran i obnavljan, a u doba Rakocijeve bune je bio spaljen do temelja. Prvi manastir izgradio je trgovac Bogdan iz Dalmacije…

read more
Franjevački samostan

Franjevački samostan

Franjevački samostan – nalazi se u centru Bača; kompleks čini samostanski sklop, u obliku kvadrata, sa unutrašnjim dvorištem i crkva Uznesenja Marije. Godine 1169. u samom centru Bača, na temeljima stare katedrale, krstaski red Sv. Groba Jerusalimskoga…

read more
Ostaci turskog kupatila – hamama

Ostaci turskog kupatila – hamama

U 14. veku su zabeleženi sve češći upadi Turaka. Mnogi pohodi na Turke su kretali iz Bača. U vreme Mohačke bitke i Bač je dao svoju konjicu međutim prodor Turaka nije zaustavljen pa Bač početkom 15. veka nakon Mohačke bitke i pada Beograda…

read more
Gradska kapija Šiljak

Gradska kapija Šiljak

Sama kula/kapija je u osnovi četvorougaona sa opekama i sa lučno oblikovanim otvorom za kapiju. Iznad prolaza/kapije očuvana je jedna etaža, uz osnovanu pretpostavku da je postojala još jedna. Kula je pokrivena i ona je živa komnunikacija i danas ka savremenom gradu, preko savremenog mosta…

read more
Sakralni objekti

Sakralni objekti

PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG JOVANA BOGOSLOVA
Nova crkva, građena u periodu od 1992 – 2007.
Ima drveni ikonostas;
Nije oslikana, niti završena;
Ima parohijski dom.
PRAVOSLAVNA CRKVA U PLAVNOJ, U VAJSKOJ…

read more
Etno kuća „Čapelja“

Etno kuća „Čapelja“

Sagrađena davne 1914. godine, nalazi se u naseljenom mestu Selenča, danas je preuređena u slovačku etno kuću. Vlasnik kuće je Jan Čapelja, a sagradio ju je njegov pradeda. Ono što je karakteristično za ovu kuću i što je čini upečatljivom je to što na njoj preovladava plava boja…

read more
Didina kuća

Didina kuća

U srcu lepog i pitomog srednjovekovnog grada Bača, između Franjevačkog samostana i Župne crkve, smestila se Etno kuća „Didina kuća“. U samom centru grada sa jedne strane, a u pitomoj tišini sa druge strane pruža posetiocima idiličan prizor…

read more
Šokačka etno kuća

Šokačka etno kuća

Smeštena u malom mestu po imenu Vajska koje pripada opštini Bač. Restaurirana je i svečano otvorena 14. 07. 2019. godine. Otvaranjem ove kuće ispunjena je dugogodišnja želja Šokaca ovog dela Bačke, da u kući imaju prostor za okupljanje, ali i prikaz svoje…

read more
Dvorac Fric-Hristić

Dvorac Fric-Hristić

Dvorac Fric-Hristić se nalazi u Bačkom Novom Selu, u naselju smeštenom u opštini Bač, na samoj obali Dunava, i više puta je ovo selo devastirano i plavljeno. Dvorac Fric – Hristić sagrađen je 1900. godine i sagradile su ga dve porodice: Hristić i Fric…

read more
Kalvarija

Kalvarija

Na kraju ulice Bačka Tvrđava, kod kanala i gradske kapije se nalazi katoličko svetilište Kalvarija (isto što i Golgota) koje je u katoličkoj religiji mesto hodočašća vernika u vreme uskršnje nedelje. Ima 14 postaja koje simbolišu Hristove muke na putu ka raspeću.

read more
Crpna stanica Plavna

Crpna stanica Plavna

Stara crpna stanica Plavna je predeoni element, od važnosti za sistem odbrane od visokih voda Dunava, koji povezuje Veliki kanal sa Dunavom. Nalazi se sa severne strane odbrambenog nasipa, udaljena 4 km od naselja Plavna. Poseban značaj ove crpne stanice…

read more

danas, sutra i zauvek sa vama...

Kontaktirajte nas

Adresa : Trg dr Zorana Đinđića 4, 21420 Bač

Tel/Fax : 021/ 60 72 222  Mobilni : 064/ 85 11 926

Radno vreme : Pon - Pet 7:00-13:00