Manastir Bođani

 

Udaljen je 15 km zapadno od Bača, u pravcu Dunava. Kompleks čine crkva, konaci i prateći ekonomski objekti. Nekoliko puta je razaran i obnavljan, a u doba Rakocijeve bune je bio spaljen do temelja. Prvi manastir izgradio je trgovac Bogdan iz Dalmacije 1478. godine u znak zahvalnosti Bogorodici za isceljenje obolelih očiju. Sadašnju crkvu je tokom 17. veka podigao bogati Mihajlo Temišvarlija iz Segedina, kao četvrto crkveno zdanje na istom mestu posvećeno Vavedenju Presvete Bogorodice. Veliki konak i crkva u Bođanima sagrađeni su u baroknom stilu, a živopis je slikao poznati zoograf toga doba Kristofor Žefarović. U konaku se nekada nalazio  i bogat, stručno uređen Muzej posvećen upravo ovom umetniku, sa mnogim starinskim gravurama, uljanim slikama, crkvenim posudama, štamparskom presom i drugim raritetima, koji treba obnoviti. Ovde se čuvaju i brojni predmeti doneti iz manastira Manasije, a ponos manastira je čudotvorna ikona Bogorodica Bođanska (jedna od šest pravoslavnih kanonizovanih ikona u svetu) koja ima čudotvorne isceliteljske moći, a naročito pomaže roditeljima bez dece. Manastir je od izgradnje, u 15. veku, sve do 1991. godine bio muški manastir. U posedu manastira je i  nekoliko hektara zemlje pod šumom i voćnjacima i dvorište sa dosta cveća i drveća. U okviru konaka nalazi se mala kapela sa izvorom na kome se po predanju ktitor ovog manastira Bogdan koji je imao bolesne oči, umio i ozdravio.