Foto: Samostan časnih sestara u Baču

Sakralni objekti

 

PRAVOSLAVNE CRKVE:

 1. PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG JOVANA BOGOSLOVA
  • Nova crkva, građena u periodu od 1992 – 2007.
  • Ima drveni ikonostas;
  • Nije oslikana, niti završena;
  • Ima parohijski dom.
 2. PRAVOSLAVNA CRKVA U PLAVNOJ
 3. PRAVOSLAVNA CRKVA U VAJSKOJ
 4. PRAVOSLAVNA CKVA SVETOG ILIJE U MALOM BAČU

EVANGELISTIČKE CRKVE:

 1. EVANGELISTIČKA CRKVA U SELENČI

KATOLIČKE CRKVE:

 1. RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETOG APOSTOLA PAVLA, U BAČU
 • Ima Župni dvor, u kome  je nekada postojao i ženski manastir;
 • Građena je između 1773. i 1780. godine a obnovljena 1838. godine;
 • Današnji izgled dobila je 1979. godine, kada je podignut sadašnji toranj, niži za 10 metara od pređašnjeg;
 • Građena  u baroknom stilu i skladnih je proporcija;
 • Značajni elementi:  barokna predikaonica;
 • Freske Jožefa Pečkija (Vizije apostola Pavla pred Damaskinom), Jovana Klajića (Sveti Josif) i Jožef Šeft (Sveti Florijan);
 • Uz jugozapadni zid crkve dozidan je 1876. godine samostan sestara reda Notre Dame (građevina je izvedena u duhu klasicizma i sastoji se od prizemlja i sprata);
 • U samostanu se čuva portet kardinala Ljudevita Hajnalda, u crvenoj kardinalskoj odeći, autora Ločingera.
 1. RIMKATOLIČKA CRKVA U SELENČI
 • Sagrađena 1795. godine,  posvećena je Svetoj Trojici.
 1. RIMOKATOLIČKA CRKVA U VAJSKOJ
 • Sagrađena 1842. godine,  posvećena je Svetom Jurajau.
 1. RIMOKATOLIČKA CRKVA U PLAVNOJ
 • Građena u periodu 1809-1813. godine.  Posvećena je Svetom Jakovu. U crkvi je najstarija slika svetog Jakova iz 1721. godine, koja je pod zaštitom države, a nalazila se već u prethodnoj crkvi.
 1. RIMOKATLIČKA CRKVA U BAČKOM NOVOM SELU
 • Posvećena je Svetoj Ani, a sagrađena je 1827. godine.
 1. RIMOKTOLIČK CRKVA SVETOG ILIJE U BOĐANIMA
 • Sagrađena je 1855. godine.
 1. KAPELA SVETOG ANTUNA nalazi se u šumi sa desne strane nekadašnje reke Mostonge.
 • Sagrađena je u gotskom stilu, krajem 15. veka, a pripada Subotičkoj biskupiji, kao i svi druge katoličke crkve u opštini Bač. Ima samo glavni oltar, a slika Sv. Antuna Pustinjaka potiče iz 1850. Zanimljivo je da u  vreme Turaka nije srušena i paljena (što nije bio slučaj sa drugim bačkim građevinama i svetinjama). Nedavno su i u njoj obnovljena verosluženja.