Izabrana najbolja inovativna rešenja za razvoj cirkularnog kulturnog turizma u Baču, Sremskim Karlovcima i Irigu

 

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO), u saradnji sa opštinama Bač, Sremski Karlovci i Irig i u partnerstvu sa još 14 međunarodnih organizacija, dobila je podršku iz EU Programa za istraživanje i inovacije HORIZONT 2020 za projekat “BeCulTOUR: Više od kulturnog turizma”, a koji se tiče unapređenja i inovativnog razvoja u oblastima: kulturnog, istorijskog, religijskog i prirodnog nasleđa i turizma u šest evropskih oblasti – među kojima je i Vojvodina, odnosno pomenute opštine.

Projektni partner Haute Ecole ICHEC–ECAM–ISFSC iz Brisela, organizator takmičenja, hakatona i Programa akceleracije, otvorio je 3. marta 2022. godine međunarodni poziv za inovatore da oblikuju budućnost kulturnog turizma u šest evropskih regiona: Bazilikata (Italija), Aragon (Španija), Larnaka (Kipar), Vojvodina (Srbija) i pogranično područje severoistočne Rumunije i Moldavije – Inovativna rešenja za cirkularni kulturni turizam – Prilika za učestvovanje na hakatonu i u Programu akceleracije.

Na ovaj međunarodni konkurs je stiglo ukupno 35 prijava, od kojih je osam iz Srbije, što je najveći broj iz jedne zemlje članice projekta!

Formirana je Komisija za izbor najboljih inovativnih rešenja za razvoj kulturnog turizma u Baču, Sremskim Karlovcima i Irigu (Komisija) u čijem sastavu su delegirani predstavnici 13 relevantnih institucija i organizacija sa nacionalnog, pokrajinskog i lokalnog nivoa: Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Saveta za kreativne industrije/Platforme „Srbija stvara”, opština Bač, Sremski Karlovci i Irig, Privredne komore Vojvodine, Naučno-tehnološkog parka Novi Sad, Vojvođanskog IKT klastera i Biznis inkubatora Novi Sad.

Na osnovu evaluacije pisanih podnetih predloga i usmenih desetominutnih prezentacija predstavnika svih osam predlagača održanih 26. maja na „pitch-session“-u – uz primenu kriterijuma koji su bili sastavni deo javnog poziva, uspostavljena je zbirna rang lista i doneta Odluka o izboru inovativnih rešenja za cirkularni kulturni turizam i to za predloge pod nazivom:

  • FRUŠKING 8x4x4 – Avakuma Kvasa, Ane Aleksić, Jelene Panić Knežević i Vladimira Ivanovića;
  • BAČ BY TOUCH – Milana Končara, Zorice Subotić, Danila Kuljanina i Stele Badivuk; i
  • Cultural overload – Irig road – Ane Aleksić, Luli Miloš, Milice Rudić i Andreja Kravčuka.

Najbolji predlagači će imati priliku da na trodnevnom hakatonu u Briselu u septembru ove godine i kasnije kroz Program akceleracije – do februara 2023. godine razvijaju svoje projektne ideje kao inovativna rešenja za cirkularni kulturni turizam, koji podrazumevaju skup proizvoda i/ili usluga čiji je cilj stvaranje jedinstvenog iskustva, odnosno turističke usluge u skladu sa  aktuelnim tendencijama kulturne i kreativne industrije, digitalizacije, preduzetništva  i očuvanja prirode, tradicije i  nasleđa.

Komisija je konstatovala da su svi predlozi odgovorili zahtevima javnog poziva, te je podržala predlog SKGO da sve predloge, uz saglasnost aplikanata, predloži za uvršćivanje u participativni postupak izrade akcionog plana za cirkularni kulturni turizam u Baču, Sremskim Karlovcima i Irigu – na osnovu koga bi u daljim Projektnim aktivnostima bili promovisani i razvijani u skladu sa mogućnostima i raspoloživim sredstvima na javnim konkursima u zemlji i inostranstvu.