Jezero Provala

 

Jezero Provala, svojim nazivom i načinom nastanka svedoči o događajima koji su se desili tokom poplave Dunava 1926. godine. Prilikom proboja nasipa, Dunav je izdubio basen dubok 19 m u kojem je nastalo najdublje jezero u Vojvodini – nazvano po svom nastanku – Provala (i još jedno omanje u blizini). Istoimeno jezero manjih dimenzija postoji i kod Kamarišta i istog je porekla.

Na ovom području, na kojem se danas nalazi gusta mreža kanala, i dalje su prisutni značajni vodni resursi za korišćenje voda, ribarstvo, rekreaciju, kao i očuvanje biodiverziteta ovog područja. Iako se ovi nekadašnji prirodni tokovi koriste kao kanali za odvodnjavanje, ovi vodotoci su zadržali svoje prirodne karakteristike i danas imaju ulogu ekoloških koridora koji omogućavaju kretanje jedinki populacija (biljnih i životinjskih vrsta) između zaštićenih područja i ekološki značajnih područja, čineći sastavne delove nacionalne ekološke mreže.