Kalvarija

 

Na kraju ulice Bačka Tvrđava, kod kanala i gradske kapije se nalazi katoličko svetilište Kalvarija (isto što i Golgota) koje je u katoličkoj religiji mesto hodočašća vernika u vreme uskršnje nedelje. Ima 14 postaja koje simbolišu Hristove muke na putu ka raspeću. Kalvarija je podignuta 1842. godine po nalogu kaločko-bačkog nadbiskupa Petra Klobušickog. Do danas je nekoliko puta obnavljana i o njoj se brine župnik crkve Sv. Pavla u Baču.