Bačko podunavlje

Bačko podunavlje

Bačko podunavlje   Rezervat biosfere Bačko Podunavlje se nalazi na severozapadu Vojvodine i deo je “Evropskog Amazona”, koje predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na čitavom toku Dunava. Ovaj jedinstveni rečni predeo područje je...
Dunav

Dunav

Dunav   Kulturni predeo Bača pripada Podunavlju i nalazi se na približno sredini ukupnog toka Dunava kroz 10 evropskih država. Na putu kroz Srbiju, dugom 588 kilometara, Dunav se proteže od tromeđe Srbije, Mađarske i Hrvatske do ušća Timoka, na tromeđi Srbije,...
Vajiš, Živa i Berava

Vajiš, Živa i Berava

Vajiš, Živa i Berava   Na području nekadašnje inundacije reke Dunav, danas je formirana mreža kanala koji pripadaju sistemima za odvodnjavanje Plavna i Labudnjača. Većina kanala na ovom području, posebno glavnih kanala koji prikupljaju vode iz mnoštva kanala...
Jezero Provala

Jezero Provala

Jezero Provala   Jezero Provala, svojim nazivom i načinom nastanka svedoči o događajima koji su se desili tokom poplave Dunava 1926. godine. Prilikom proboja nasipa, Dunav je izdubio basen dubok 19 m u kojem je nastalo najdublje jezero u Vojvodini – nazvano po...
Kanal DTD

Kanal DTD

Kanal DTD   Kanal Dunav-Tisa-Dunav je jedinstveni sistem kanala protiv poplava kao i za navodnjavanje zemljišta; kao i plovni put, za otpadne vode, za turizam, lov i ribolov. Sistem kanala koji se protežu na oko 12.700 km², između reka Dunav i Tisa, u Bačkoj i...
Biciklistička ruta Eurovelo 6

Biciklistička ruta Eurovelo 6

Biciklistička ruta Eurovelo 6   Međunarodna biciklistička staza Eurovelo 6, koja povezuje Atlantski okean i Crno more, jedna je od najatraktivnijih od do sada trasiranih 19 biciklističkih ruta u Evropi. Dunavska biciklistička ruta kroz Srbiju duga je 667km....