KONTINUITET UPRAVLJANJA VODAMA U BAČU

Kontinuitet upravljanja vodama, od vodnih zajednica, koje su gradili nasipe od 19. veka, izgradnje guste mreže kanala, doprineli su da Bač bude ključno čvorište vodenih tokova. Ovde je sačuvano jedinstveno hidrotehničko nasleđe – crpna stanica iz 1912. godine koja se nalazi u Plavni.
 
Bač je svedok dugih istorijskih procesa i susreta civilizacija/ kultura Evrope i Azije. Bač je istorijsko čvorište - politički, duhovni (dugo prožimanje istočnogi zapadnog hrišćanstva) i trgovački centar. Danas se sačuvano kulturno nasleđe nalazi u funkciji razvoja kulturne i turističke ponude. Razvija se model raspršenog – difuznog muzeja koji na autentičnim lokacijama, u okviru kulturnih dobara predstavlja određenu temu i njene vrednosti, vodeći računa i o širem kontekstu – pripadanja kulturnom predelu i rezervatu Bačko Podunavlje. 
 

#dozivibac #visitserbia