INTERVJU – NEDELJKO GUTEŠA: BAČANI MEĐU NAJBROJNIJIM DAVAOCIMA KRVI NA NIVOU POKRAJINE

U vreme kada je materijalna isplativost na vrhu lestvice prioriteta svih građana, retki su oni koji zadovoljstvo pronalaze u pružanju pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Crveni krst u Baču je jedna od organizacija koja svake godine može da se pohvali znčajnim brojem volontera koji kroz različite akcije doprinose dobrobiti čitave društvene zajednice. O iskustvima u radu na kritičnim situacijama kao što su poplave, ali i humanitarnim akcijama, saradnji sa drugim institucijama i sugrađanima koji su u odnosu na broj stanovnika, sa 4%, među najaktivnijim dobrovoljnim davaocima krvi u Vojvodini, razgovarali smo sa Sekretarom Crvenog krsta Bač, Nedeljkom Gutešom.
 

  1. Crveni krst Bač je jedna od organizacija koja na svakodnevnom nivou brine o najprimarnijim potrebama naših sugrađana. Na koje ovogodišnje akcije ste najponosniji?  

Crveni krst je jedina organizacija koja Zakonom o Crvenom krstu Srbije vrši  javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravnog lica. Vršenjem Javnih ovlaštenja utvrđenih Zakonom obavlja i druge poslove od javnog značaja i ima položaj organizacije koja pomaže nadležnim državnim organima u humanitarnoj oblasti. U obavljanju tih aktivnosti iz svoje nadležnosti uživa pomoć državnih organa, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. U praksi bi to značilo da državni organ stvara uslove za rad Crvenog krsta Srbije, a samim tim Crveni krst je produžena ruka državnom organu u obavljanju aktivnosti. Jedina smo „nevladina“organizacija koja radi u interesu društva i zajednice . Sve aktivnosti koje sprovodimo su nam jednako bitne, ali ako moram izdvojiti to bi bilo:
-Rad zajedno sa Domom zdravlja i školama na očuvanju zdravlja mladih, ako znamo koji su izazovi pred mladima u njihovom odrastanju.
-Humanitarna aktivnost u sferi dobrovoljnog, anonomnog i besplatnog davalaštva krvi gde smo na nivou Pokrajine na 5-6 mestu u odnosu na broj stanovnika sa blizu 4%.

  1. Svake godine imate priliv novih mladih volontera, koji na različitim poljima pokazuju izvandredne rezultate. Možete li da izvdojite neke koji su vama kao organizaciji posebno bitni?  

Teško je izdvojiti  posebno neku aktivnost jer su nam sve bitne. Pazimo da kod aktivnosti  volonter ne izostaje sa nastave. Ono što nam pravi problem je odlazak mladih, jer kad imamo u programu obuku volontera, posebno iz osnovne škole, on ode iz ove sredine u veću sredinu i gubimo brojnost i  kontinuitet.

  1. Aktivizam Crvenog krsta iz Bača je posebno došao do izražaja za vreme  velikih poplava koje su zahvatile jedan deo naše zemlje pre nekoliko godina. Kako ide „podela uloga“ u tim kritičnim situacijama u kojim je imperativ  brzo i pravovremeno reagovanje?   

Da to je bilo nezaboravno, kada smo u koordinaciji Opštinskog Štaba  i Udruženja mladih “Enter“ Bač radili kao jedan i svako je znao deo svojih obaveza od prijema artikala, donatora, pa do sortiranja i distribucije. Da napomenem da smo imali iznenadnu kontrolu ispravnosti i načina skladištenja artikala hrane i nije nađena ni jedna neispravnost.
 

  1. Šta vam najviše nedostaje u svakodnevnom radu?   

Pre par godina smo ostali bez auta koji smo morali da otpišemo  zbog starosti i nebezbedne vožnje, pa smo revidirali aktivnosti prema školama u selima.Tu imamo veliku pomoć lokalne samouprave jer nijedan paket humanitarne pomoći ne bi bio podeljen da nije njihove pomoći, a Dom zdravlja nam pomaže kod predavanja i prevencija zdravlja mladih u drugim školama jer idemo njihovim autom.Centar za Socijalni rad  sa svojim autom nam takođe uskače oko podele humanitarne pomoći.

  1. Koje su ključne karakteristike koje jedan tim koji radi u Crvenom krstu mora da poseduje?

Prvo  da poštuje svih sedam principa na kojem se bazira rad Crvenog krsta Srbije, da hoće i da zna šta treba da radi i da je stručan u tom poslu. 
 
***Fotografije nam je ustupio Nedeljko Guteša.