Ciklo Bač – jun

 

Međunarodna biciklistička staza EuroVelo6 prolazi kroz opštinu Bač, u dužini od 43 km. Staza prolazi veštačkim nasipom uz obalu Dunava. Pored glavne rute obuhvata i lokalne puteve koji su obeleženi kao biciklistička staza i koji vode do najinteresantnijih turističkih tačaka u Baču i okolini. Staza celom svojom dužinom prati najlepše delove ovog područja: podunavsko lovište Plavna sa prelepom prirodom, obala Dunava, kroz prostranu Panonsku ravnicu, pored čardi na Dunavu.