ODRŽAN SASTANAK PROJEKTNOG TIMA SA PREDSTAVNICIMA PARTNERSKIH OPŠTINA

Sastanak projektnog tima projekta FRESCO održan je juče, 2.12.2015. u Svečanoj sali Opštinske uprave Bač. Sastanku su pored članova oba projektna tima prisustvovali i predsednici obe partnerske opštine Dragan Stašević i Laslo Čomor, a tema sastanka pored aktivnosti na projektu bila je i moguća saradnja dve opštine u drugim oblastima.

Predsednik opštine Bačboršod je obavestio prisutne da su spoljašni radovi na kapeli Latinović urađeni, dok će se sa unutrašnjim nastaviti sa poboljšanjem vremenskih uslova. Obe partnerske opštine su dobile Deklaracije o opravdanosti troškova za prvi izveštajni period, što i zvanično znači da aktivnosti na projektu napreduju kako je i predviđeno.
Razgovor se dalje nastavio na temu saradnje ove dve opštine i u oblastima vam onih predviđenih projektom. „Veoma smo zadovoljni saradnjom sa opštinom Bač i iskreno se nadamo da će se ova saradnja produbiti“, izjavio je Čomor iskazujući zadovoljstvo prijemom. Predsednik opštine Bač je na to dodato da će se saradnja svakako nastaviti, pogotovo u vezi kulturne razmene i još jednom istakao multietničku sredinu opštine Bač kao jednu od njenih najvećih prednosti. „Opština Bač je multietnička sredina sa 3 jezika koja se koriste u službenoj upotrebi i brojem nacionalnih manjina koji prelazi 15. Ove osobine predstavljaju jednu od najboljih vrlina naše opštine“, istakao je Stašević.
Nakon sastanka, predstavnici opštine Bačboršod obišli Tvrđavu Bač, zajedno sa predstavnicima Turističke organizacije opštine Bač, kako bi se bolje upoznali sa značajem ovog kulturno-istorijskog objekta građane Bača.

 

 

ОДРЖАН САСТАНАК ПРОЈЕКТНОГ ТИМА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ПАРТНЕРСКИХ ОПШТИНА