ODRŽAN ZAVRŠNI SASTANAK ZAINTERESOVANIH STRANA POVODOM KREIRANJA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SRP “KARAĐORĐEVO”

Predstavnici Turističke organizacije opštine Bač i lokalne samouprave, prisustvovali su 08.05.2019. u Karađorđevu prezentaciji radne verzije Lokalnog Akcionog Plana za Specijalni rezervat prirode „Karađorđevo“.  Rezultate dosadašnjeg rada su svim prisutnima predstavili prof. dr Vladimir Stojanović i prof.dr Aleksandra Dragin sa Prirodno matematičkog fakulteta iz Novog Sada. 

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode određen je za administrativnog koordinatora rezervata biosfere i partner je na međunarodnom projektu coop MDD (Prekogranični program upravljanja budućeg rezervata biosfere “Mura-Drava-Dunav” u pet zemalja), čija je jedna od aktivnosti kreiranje Lokalnog Akcionog Plana za zaštićena područja duž rečnog koridora “Mura-Drava-Dunav”, među kojima se nalazi i Specijalni rezervat prirode “Karađorđevo”.

Metoda u procesu kreiranja Lokalnog Akcionog Plana, zasnovana je na uključivanju svih zainteresovanih strana sa teritorije opština Bačka Palanka i Bač, predstavnika javnog i privatnog sektora, kao i lokalne zajednice. Proces kreiranja je započet 2018. godine, a intenzivno se realizovao u periodu mart-april 2019. godine.

U skladu sa pravilima projekta, organizovan je završni sastanak na koji su bili pozvani svi predstavnici  zainteresovanih strana u proces kreiranja Lokalnog akcionog plana, odnosno predstavnici vojne ustanove „Morović“, opštine Bač i Bačke Palanke, turističke organizacije iz pomenute dve opštine, mesne zajednice u selima koja se nalaze u okruženju SRP „Karađorđevo“, upravljača PP „Tikvara“, predstavnici sektora vodoprivrede, civilnog sektora i Katoličke crkve.

Projektni tim Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode radio je u sastavu: dr Jadranka Delić, Marko Tucakov i Sara Pavkov.